Przedłuż gwarancję płyty falistej Euronit

Jeśli posiadasz płytę falistą marki Euronit, zakupioną po dniu 1 stycznia 2019 roku, zarejestruj się korzystając z poniższego formularza w celu zrealizowania uprawnień zawartych w Karcie Gwarancyjnej zgodnie z jej warunkami.
Skuteczna możliwość dokonana rejestracji jest wyłącznie dla osób posiadających Kartę Gwarancyjną wystawioną przez sprzedawcę, u którego zakupili produkt. Prosimy o upewnienie się, czy otrzymaliście Państwo wypełniony dokument gwarancyjny od swojego sprzedawcy.

Formularz gwarancyjny

Dane nabywcy
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dane do korespondencji
*
Dane budynku
*
*
*
*
*
Szczegóły zakupu
*
*
*
Dane bezpośredniego sprzedawcy
*
*
*
*
Dane produktu
*
Oświadczenia
Oświadczenia